Zoeken
Mythologie > Horus van Chem

Horus van Chem

In de stad Chem-Letopolis werd een valkachtige godheid vereerd. Deze bestond bekend onder diverse namen zoals Chenti-Chem, (Me-)Chenty-Irty, (Me)-Chenty-n-Irty, Her-wer of gewoon Horus.

De god had een duaal karakter: het had een positieve en een negatieve kant. Het was een god die werd aangeroepen om te beschermen tegen blindheid of oogziekte.

Beeldje
Beeldje van Horus van Letopolis of Haroëris uit het graf van Toetanchamon (nr 298A). Originele foto: 298a op The Griffith institute. Afbeelding gemaakt door Terry Hassan (CC BY-NC-SA 2.0)

Naam

hiërogliefen
Chenty-chem in hiërogliefen

Chenty-Chem werd vereerd in Chem-Letopolis. Zijn naam betekent dan ook: “Voornaamste van Chem” of “Eerste van Chem”. [1] Tijdens het Oude Rijk werd de god verbonden aan Horus. En wordt er gesproken van Horus Chenty-Chem.

Een aspect van Chenty-Chem was Chenty-Irty. Deze naam betekent: “Hij die met het scherpe oog” of “Hij die twee ogen op zijn voorhoofd heeft”. [2] Tegelijkertijd was er ook nog negatieve versie: “Chenty-en-Irty” dat vertaald wordt als: “Hij die geen ogen op zijn voorhoofd heeft”. [3]

Later in de Egyptische geschiedenis werd de god verbonden aan Her-wer (Grieks: Haroëris) of Horus-de-oudere. Dit was een aspect van Horus, in zijn rol als volwassen god die zijn vader Osiris had opgevolgd als rechtmatig heerser van Egypte, en die zijn vijand ad verslagen (Seth). Horus Chenty-Chem werd ook geassocieerd met Sjoe en Montoe. [4]

Hiërogliefen Egyptische naam Omschrijving
Chenty-Irty in hiërogliefen Chenty-Irty[5] Positief aspect van Chenty-Chem. Ook wel geschreven als Me-chenty-irty. Naam in hiërogliefen in vele varianten.
Chenty-en -Irty in hiërogliefen Chenty-en-Irty[6] Negatief aspect van Chenty-Chem. Ook wel geschreven als Me-chenty-en-irty. Naam in hiërogliefen in vele varianten.
Her-wer in hiërogliefen Her-wer[7] In het Grieks: Haroëris, vertaald als: Horus-de-oudere
Sjoe in hiërogliefen Sjoe[8] De vader van Geb (aarde) en Noet (hemel)
Montoe in hiërogliefen Montoe[9] Oorlogsgod met een valkenkop uit Opper-Egypte.

Uiterlijk

Over het algemeen wordt Chenty-Chem afgebeeld als een valk in de vorm van een mummie. Gelijk aan de vorm van Sopdoe, al heeft het geen enkele relatie ermee. Een andere vorm was een mens met een valkenkop. Gelijk aan die van Horus of Her-wer (Horus de Oudere). [10] Daarnaast werd hij nog op verschillende manieren afgebeeld: [11]

Mythologie

De god Chenty-Chem is voor het eerst aangetoond in een reliëf in de zuidelijke tombe van het piramidecomplex van Djoser/Netjerichet. Dit stamt uit de 3e dynastie van Egypte, het begin van het Oude Rijk. [13] De god werd aangehaald in de Piramideteksten uit de 5e en 6e dynastie, daar werd hij genoemd: Mechenty-Irty of Chenty-Irty. Vanaf het einde van het Oude Rijk werd de god verbonden met Horus.

Vanaf het Middenrijk werd hij ook aangehaald in de sarcofaagteksten, de opvolger van de piramideteksten. En in het Nieuwe Rijk ook in papyri en religieuze teksten in het Dal der Koningen. [14] De god werd vereerd tot in de Grieks-Romeinse tijd. Het had zijn eigen hogepriesters die ook familie waren van de priesters van Ptah in Memphis. Zelfs in de tijd van keizer Tiberius (Romeinse Tijd) werd de god nog vereerd.

Familie

sterrenbeeld
Sterrenbeeld van het Grote Beer zoals gezien door de Egyptenaren. Afbeelding van Alessandro Berio (CC BY-SA 4.0).

(Horus) Chenty-Chem is de vader van de vier zonen van Horus (Imsety, Hapy, Kebehsenoeëf en Doeamoetef). [15] De moeder van deze Horuszonen wordt niet vermeld. Uit een inscriptie van Kom Ombo wordt vermeld dat Hathor, meesteres van Yit, vrouwe van Wereh, Oog van Re, de moeder van Herwer-Onuris was. [16]

Het sterrenbeeld Mesechetioe (of Grote Beer) bestaat uit zeven sterren. Waarvan er vier de Zonen van Horus waren. Eén ervan Chenty-Irty, één Nepthys en Seth. [17]

Aspecten van Chenty-Chem

Een aspect van de god Chenty-Chem zou zijn: Chenty-Irty of Mechenty-irty (vert. “degene met ogen in zijn gezicht” of “ziende”) en Chenty-en-irty of Mechenti-en-irty (vert. “degene zonder ogen in zijn gezicht” of “de blinde”). Zijn ogen zouden de zon en de maan zijn. De god wordt geassocieerd met Her-wer (Grieks: Haroëris), Sjoe en Montoe. De functies van (Me)chenty-en-Irty waren: [18]

reliëf
Detail van de obelisk van farao Senoeseret I uit Abgig (Fayoem). Hij offert aan Chenty-Chem en Sesjat, aan de rechterkant, en aan Min en een onbekende godin aan de linkerkant. Afbeelding gemaakt door Karl Richard Lepsius (Publiek Domein)

Lijst van Wener-priesters

Vanaf het Oude Rijk tot aan de Romeinse tijd werden er in Chem-Letopolis hogepriesters aangewezen. Zij kregen een titel "Wen-ra" of "Wen-rw" of "Wen-er" priesters. Het woord "wen" betekent openen en "ra" mond. Ze waren dus ingewijd in de ceremonie van het openen van de mond. Daarnaast kregen ze nog andere titels zoals "Godsvader de voorste van Chem" of "Godsvader van Horus, heer van Chem".

relief
Wand van het graf van Metjen uit Neues Museum in Berlijn, Duitsland. In beeld staat de hoge ambtenaar Metjen. Afbeelding gemaakt door Gary Todd (CC0 1.0 Universal)

Hieronder volgt een overzicht van bekende Wen-Ra priesters uit Letopolis. Deze lijst is incompleet en niet op volgorde. [19]

Nr Naam Chronologie Opmerkingen
Oude Rijk
1 Metjen [20] Tussen de 3e en 4e dynastie. Onder farao Sneferoe.
2 Kaba [21] 4e dynastie
3 Hotepsesjat [22] Tussen 4e en 5e dynastie. Ook wel Hetepseshat geheten.
Middenrijk
4 Sa-Moet [23] Onbekend Ook bekend als Sa-Mut.
Nieuwe Rijk
5 Minmes [24] 18e dynastie: Thoetmoses III Ook bekend als Minmose. Opzichter en heer van Thebe.
6 Nebwennef 19e dynastie: Ramses II Ook hogepriester van Amon te Thebe.

Derde Tussenperiode

In de Derde Tussenperiode lijkt de trend dat functie van Wen-ra priester van Letopolis erfelijk wordt. En dat diverse families de titel gebruiken.

Nr Naam Chronologie Opmerkingen
7 Neswennefer [25] 22e dynastie: Apis VII En zijn broer Ptahhotep
8 Ptahhotep [26] 22e dynastie: Apis VII En zijn broer Neswennefer
9 Chasoe-en-amon [27] [28] 22e dynastie: Aachepere Sjosjenk V Naamsvariant Khai-su-(n)-Amon. Vader: Nimrod, moeder: Tadiiset en zoon: Padiihet. Zowel vader als zoon geen Wenra-priester.
10 Anchsjesjonk [29] Tussen 22e en 24e dynastie. Vader: Ptahhotep, zoon: Senebef. Onduidelijk of Anchsjesjonk ook Wen-ra priester was.
11 Senebef [30] [31] 24e dynastie: Wahkare Bakenrenef Vader: Anchsjesjonk, grootvader: Ptahhotep. Onduidelijk of Anchsjesjonk ook wenra-priester was.
12 Padihorsematawy [32] 25e dynastie: Pianchi Genoemd op overwinningstèle van Pianchi
13 Padiheka [33] Tussen 25e en 26e dynastie. Vrouw: Tasjentihet, zoon: Djedher
14 Ptah-em-maacheroe [34] Tussen 25e en 26e dynastie. Genoemd op stele Wahibre-Amentefnacht
15 Wahibre-Amentefnacht [35] Tussen 25e en 26e dynastie. Vader: Psamtik, moeder; Tanefertoem, familielid: Ptah-em-maacheroe

Late Rijk

Tijdens de Perzische periode rond Darius I waren er meerdere families die zich wen-ra priester noemden, vandaar het hoge aantal. Het kan zijn dat er dubbele personen tussen staan of dat de volgorde niet klopt, een oorzaak hiervan is dat deze periode moeilijk te dateren is.

Nr Naam Chronologie Opmerkingen
16 Psamtik-Siptah [36] 26e dynastie Moeder: renpetneferet
17 Ahmose [37] 26e dynastie Vader: Padiptah, moeder: Tanefertoem
18 Pasjeriptah [38] 26e dynastie Genoemd op stèle zoon Meryptah
19 Harsiese [39] 26e dynastie Samen met Harwadj genoemd.
20 Harwedja [40] 26e dynastie Samen met Harsiese genoemd.
21 Chenemibre [41] 26e dynastie Vader: Wedjahorresnet, moeder: pespermeh
22 Djedptahefanch [42] 26e dynastie Vader: Sinoehet
23 Meryptah [43] Tussen 26e en 27e dynastie Vader: Pasjeriptah, moeder: Mernebetites
24 Anchemtjenenet [44] Tussen 26e en 27e dynastie Genoemd op stèle van zijn zoon: [..]
25 [..] [45] Tussen 26e en 27e dynastie Vader: Anchemtjenenet, moeder: [..]
26 Padiiset [46] Tussen 26e en 27e dynastie Broer van: [..]
27 Pasechemet [47] Tussen 26e en 27e dynastie Broer van: [..]
27 Ahmose [48] Tussen 26e en 27e dynastie Broer van: [..]
28 Djedptahioefanch [49] Tussen 26e en 27e dynastie Broer van: [..]
29 Horemachbit [50] Tussen 26e en 27e dynastie Broer van: [..]
30 Hormaacheroe [51] [52] Tussen 26e en 27e dynastie Vader: Wahibre, moeder: [..]
31 Wedjahorresnet [53] Tussen 26e en 27e dynastie Zoon: Ahmose
32 Ptahsjepses [54] Tussen 26e en 27e dynastie Zoon: Pensechmet
33 Pasjeriptah [55] Tussen 26e en 27e dynastie Vader: Hery, moeder: Taiefiretroe
34 Esnamendjed [56] Tussen 26e en 27e dynastie Zoon: Hapimen
35 Ahmose [57] [58] 27e dynastie: Darius I, jaar 4 Vader: Wedjahorresnet, moeder: Her?
36 Hermaät [59] 27e dynastie: Darius I Relaties onbekend.
37 Pensechmet [60] 27e dynastie: Darius I, jaar 4 Vader: Ptahsjepses, moeder: Irti
38 Ahmose [61] 27e dynastie: Darius I, jaar 4 Vader: Psamtik-sineit moeder: Tasjenihet
39 Sjednefertem [62] 27e dynastie: Darius I, jaar 33 Vader: Pasjeriptah, moeder: Tairetreroe
40 Hapimen [63] [64] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Esnamended moeder: Cheredoeanch
41 Pasjeriqahptah [65] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Familie onduidelijk.
42 Psamtik [66] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Heriri-aa, grootvader: Psamtik
43 Wedjahorresnet [67] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Chenemibre, grootvader: Henat
44 Henat [68] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Chenemibre, broer: Wedjahorresnet
45 Sjematawytaiefnacht [69] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Djedhor, grootvader: Djedhorefanch
46 Nesptah [70] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Djedhor, grootvader: Djedhorefanch
47 Pamai [71] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Djedhor, grootvader: Djedhorefanch
48 Ioefa [72] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Hor, grootvader: Ptahpachered
49 Harsiese [73] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Djedherefanch
50 Psamtikemachet [74] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Harsiese, moeder: Tekap
51 Irahor [75] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Anchpsamtik, moeder: Werek
52 Semtoe-tefnacht [76] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Vader: Zeho?, moeder: Anchirteroe
53 Djedo-sjednefertem [77] 27e dynastie: Darius I, jaar 34 Moeder: Noebiye
54 Merptah [78] 27e dynastie: na Darius I Vader: Pasjeriptah, grootvader: Pachierptah
55 Bakenranef [79] Tussen 27e en 29e dynastie Onduidelijk
56 Wennefer [80] Tussen 27e en 29e dynastie Onduidelijk
57 Geminefhor(bak) [81] Tussen 27e en 29e dynastie Onduidelijk
58 Djedkare [82] Tussen 27e en 29e dynastie Onduidelijk
59 Herioe [83] Tussen 27e en 29e dynastie Onduidelijk
60 Wahibre-enhab [84] [85] Tussen 27e en 29e dynastie Onduidelijk
61 Horwadji-sanch [86] Tussen 27e en 29e dynastie Onduidelijk
62 Aatj [87] Tussen 27e en 29e dynastie Vader: Pacha, moeder: Renpetneferet
63 Harsiese [88] Tussen 27e en 29e dynastie Vader: Psamtik
64 Hor [89] Tussen 27e en 29e dynastie Onduidelijk
65 Pasjerenptah [90] Tussen 27e en 29e dynastie Vader: Meryptah
66 Diptahiau [91] Tussen 27e en 29e dynastie Onduidelijk
67 Ptahnefer [92] Tussen 27e en 29e dynastie Vader: Djedptahioeefanch
68 Kanefer [93] 30e dynastie moeder: Isisreshti
69 Anamher [94] 30e dynastie: Nectanebo II Genoemd als godsvader: Horus heer van Chem.
70 Padiheka [95] 30e dynastie Vader van: Djedhor
71 Djedhor [96] 30e dynastie Zoon van: Padiheka


stèle
Stèle van Anamher, nu in het British museum. Hij offerde aan de goden Osiris en Isis. Afbeelding gemaakt door The Trustees of the British Museum (CC BY-NC-SA 4.0)

Grieks-Romeinse tijd

Nr Naam Chronologie Opmerkingen
72 Horemhotep (I) [97] Chronologie onduidelijk Moeder: Sechmet-neferet, vader van: Anchhapi
73 Anchhapi [98] Ptolemaeus III Vader: Horemhotep, moeder: Seta-iret-binet
74 Horemhotep (II) [99] Tussen Ptolemaeus III en IV Vader: Anchhapi, moeder: Nefertiti, broer: Herioe I
75 Herioe (I) [100] Tussen Ptolemaeus III en IV Vader: Anchhapi, moeder: Herioe I, broer: Horemhotep (II)
76 Imhotep [101] Tussen Ptolemaeus IV en V Moeder: Isisweret
77 Horemhotep (III) [102] Tussen Ptolemaeus IV en V Vader: Herioe I, moeder: Tanetamon, broer: Wennefer en Ahmose
78 Wennefer [103] Tussen Ptolemaeus IV en V Vader: Herioe I, moeder: Tanetamon, broer: Horemhotep III en Ahmose
79 Ahmose [104] Ptolemaeus V Ephiphanes Vader: Herioe I, moeder: Tanetamon, broer: Horemhotep III en Wennefer
80 Herib [105] Ptolemaeus VII Euergetes Moeder: Heranch
81 Herioe (II) [106] Ptolemaeus VII Euergetes Vader: Ahmose, moeder: Tadjetoeser
82 Psamtek [107] Tussen Ptolemaeus VII en VIII Vader: Herioe II, moeder: Heranch
83 Herioe (III) [108] Tussen Ptolemaeus VII en VIII Vader: Herioe II, moeder: Heranch
83 Pehemnetjer-Petehoremhab [109] [110] Tussen Ptolemaeus X en XII Vader: Herioe II?, moeder: Taanemhor
84 Anamher-Pashen [111] [112] Ptolemaeus XII Vader: Pehemnetjer-Petehoremhab, moeder: Nebwadjet
85 Djedhor [113] Tussen Cleopatra VII en Ptolemaeus XIII Vader: Horemhotep, moeder: Heranch
86 Nebanch [114] Tussen Cleopatra VII en Romeinse Tijd Vader: Djedhor, moeder: Taimhotep
87 Kha-hapi [115] Chronologie onbekend Gerelateerd aan de Memphitische familie.
88 Padiasiris [116] Romeinse tijd Vader: Horashachet, moeder: Isiswer

Aanbidding

(Horus) Chenty-Chem was de patroon god van Chem-Letopolis en werd in het tweede district van Neder-Egypte aanbeden. Hij had daar zijn tempels: [117]

Zie ook

Bronnen & noten

De hoofdbron is: Richard H. Wilkinson, “The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt”, Thames & Hudson, 2003.

Naam

 1. Paul Dickson, “Dictionary of Middle Egyptian in Gardiner Classification Order“, 1 december 2006, pagina 275
 2. https://ancientegyptonline.co.uk over Khentykhem
 3. Ibidem
 4. Mona Ezz Ali, “God Khenty-Irty” verschenen in “Journal of Association of Arab Universities of Tourism and Hospitality”, volume 19, pagina 1
 5. Ibidem, pagina 2.
 6. E.A. Wallis Budge, "Egyptian hieroglyphic Dictionary", vol 1, 1920, pagina 320.
 7. Mona Ezz Ali, “God Khenty-Irty” verschenen in “Journal of Association of Arab Universities of Tourism and Hospitality”, volume 19, pagina 13
 8. Engelse wikipedia over: Shu (Egyptian god).
 9. Engelse wikipedia over: Montu.

UIterlijk

 1. https://ancientegyptonline.co.uk over Khentykhem
 2. Mona Ezz Ali, “God Khenty-Irty” verschenen in “Journal of Association of Arab Universities of Tourism and Hospitality”, volume 19, pagina 17-20
 3. Pierre Monte, "Géographie de L'Égypte Ancienne, Première partie", 1957, pagina 51.

Mythologie

 1. Ali Hussein, "Six stelae in false doors of King Djoser Netjerykhet during the Heb Sed".
 2. Mona Ezz Ali, “God Khenty-Irty” verschenen in “Journal of Association of Arab Universities of Tourism and Hospitality”, volume 19, pagina 21
 3. Ibidem, pagina 12
 4. Hartwig Altenmüller, “Letopolis under der Bericht des Herodot über Papremis”, Ex Oriente Lux, jaargang 18, 1964, pagina 277.
 5. Mona Ezz Ali, “God Khenty-Irty” verschenen in “Journal of Association of Arab Universities of Tourism and Hospitality”, volume 19, pagina 14
 6. Ibidem, pagina 21
 7. Website www.instonebrewer.com over Pre-Ptolemaic High Priests of Letopolis, gebaseerd op het werk van: P. Kaplony, MIO 11 (1966) 137
 8. Wikipedia Commons over Mastaba of Metjen
 9. Item nr CCG 176. Ludwig Borchardt, "Service des Antiquités de L'Égypte, Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire", Teil 1, 1911, pagina 123.
 10. Junker, Giza II, pagina 189
 11. Item nr CCG 20221. H.o. Lange en H. Schäfer, "Service des Antiquités de L'Égypte, Grab- und Denksteine des Mittleren Reichs im Museum von Kairo", 1911, pagina 243
 12. E. Drioton, "Rapport sur les fouilles de Medamoud: les inscriptions", pagina 52
 13. J. Vercoutter, Textes biographiques de Sérapéum de Memphis, Text A
 14. Ibidem
 15. Louvre Museum: IM 3143
 16. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 788
 17. Ibidem, pagina 790
 18. Louvre Museum: IM 5947
 19. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 790
 20. Website attalus.org over: The stela of Piye.
 21. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 765
 22. Louvre Museum: IM 4022
 23. Ibidem
 24. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 771
 25. Louvre Museum: E 13137
 26. Louvre Museum: IM 4030
 27. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/1. Part 1. Abu Rawash to Abusir", Oxford 1974, pagina 291
 28. Ibidem, pagina 291
 29. Ibidem, pagina 810
 30. Ibidem, pagina 811
 31. Louvre Museum: IM 4030
 32. Louvre Museum: N 421 632
 33. Ibidem
 34. Ibidem
 35. Ibidem
 36. Ibidem
 37. Ibidem
 38. Ibidem
 39. Louvre Museum: N 421 698
 40. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 813
 41. Ibidem, pagina 813
 42. Ibidem, pagina 799
 43. Toufa Handoussa, "A late Egyptian Text written in different scripts", in Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteiling Kairo (MDAIK), band 44, 1988, pagina 111.
 44. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 802
 45. Louvre Museum: IM 4012
 46. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 813
 47. Ibidem, pagina 812
 48. Ibidem, pagina 799
 49. Ibidem, pagina 800
 50. Toufa Handoussa, "A late Egyptian Text written in different scripts", in Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteiling Kairo (MDAIK), band 44, 1988, pagina 111.
 51. E. Chassinat, RT 21 (1899) 69 no XXXI
 52. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 802
 53. E. Chassinat, RT 23 (1901) 81 no CXXXVI
 54. E. Chassinat, RT 23 (1901) 84 no CXLII
 55. E. Chassinat, RT 23 (1901) 89 no CLIV
 56. E. Chassinat, RT 23 (1901) 89 no CLIV
 57. E. Chassinat, RT 25 (1903) 55 no CLXIX
 58. E. Chassinat, RT 25 (1903) 55 no CLXIX
 59. E. Chassinat, RT 25 (1903) 55 no CLXIX
 60. Louvre Museum: IM 4076
 61. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 800
 62. Ibidem, pagina 801
 63. Ibidem, pagina 800
 64. Ibidem, pagina 803
 65. Ibidem, pagina 804
 66. Louvre Museum: IM 4117
 67. LD III 260b, 265d, 266f, 269d
 68. Lieblein, "Dictionaire de noms hiéroglyphiques", Item 1164;
 69. Florence 1640 – Schiaparelli
 70. von Bergmann, RT 9 (1887) 57 = Vienna 18
 71. Florence 1707 – Schiaparellli
 72. Sharpe, Egyptian Inscriptions I 71 A
 73. Bologna 2367
 74. Bologna 2364
 75. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 813
 76. Ibidem, pagina 813
 77. Ibidem, pagina 813
 78. Ibidem, pagina 814
 79. Ibidem, pagina 817
 80. The Griffith Institute, "Stelae with figures in the round (statues) Stone", item 803-079-352.
 81. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 651
 82. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/1. Part 1. Abu Rawash to Abusir", Oxford 1974, pagina 10
 83. Louvre Museum: N 344
 84. Brugsch, Thesaurus 948
 85. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Horemhotep I.
 86. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 765
 87. Ibidem, pagina 743
 88. Ibidem, pagina 743
 89. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Imhotep.
 90. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Horemhotep III.
 91. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Wennefer.
 92. Louvre Museum: IM 4186
 93. Louvre Museum: N 275
 94. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Herioe II.
 95. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Psamtek.
 96. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Herioe III.
 97. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Pahenetjer petehoremhab.
 98. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 738
 99. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Anemhor Pashen.
 100. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 738
 101. Louvre Museum: IM 4223
 102. Louvre Museum: IM 4223
 103. Website www.instonebrewer.com/TyndaleSites/ over: Kha-hapi.
 104. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, "III/2. Memphis. Ṣaqqâra to Dahshûr", Oxford 1974, pagina 868

Aanbidding

 1. Pierre Montet, “Géographie de l’ancienne Egypt To-Mehou La Basse Egypt 1er partie”, 1957